dphu

Trách nhiệm với Tổ quốc

Trách nhiệm với Tổ quốc

0
Sau khi Báo Thanh Niên ngày 23.3 đăng bài Sao Việt có ai vào lính?, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến cho rằng thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc, không phân biệt tầng lớp nào.
Đừng biến nước tôi thành "thung lũng hứng bẩn" và bãi rác của thế giới !

Đừng biến nước tôi thành "thung lũng hứng bẩn" và bãi rác của thế giới !

0
(Nhân đọc loạt bài: "Euro 2" và chất lượng xăng dầu: Những "nỗ lực” làm nhỏ đất nước, Thanh Niên 5, 6, 7, 8.6.2007) Không thể "làm xấu" đất nước như vậy được! Rất, rất, rất hoan nghênh Báo Thanh Niên đã dũng cảm viết loạt bài này để phơi bày sự thật về xăng dầu... bẩn, một đề tài hầu như "cấm kỵ" đối với không ít các phương tiện thông tin đại chúng khác, nhất là của các bộ, ngành có liên quan.