đồng nai

Thông qua ứng dụng DNAI.LIS, người dùng có thể tra cứu được thông tin cơ bản và chuyên sâu về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai /// CHỤP MÀN HÌNH

Cần nhân rộng mô hình minh bạch thông tin đất đai

2
Một ứng dụng tra cứu thông tin về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu hút nhiều sự chú ý của người dân. Không ít người dân cho rằng đây là cách làm hay và cần nhân rộng ra nhiều địa phương khác.