don bay cong nghe thong tin

Đạp xe trong thời dịch (2)

Đạp xe trong thời dịch (2)

2
“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Tôi viết bài này với mục đích mang đến các bạn chút vui tươi để vượt qua những ngày phiền muộn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần này.