Thi đua - động lực quan trọng để EVN hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020

0
Việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Chính phủ giao cũng như do EVN phát động đã góp phần quan trọng giúp EVN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong kế hoạch 5 năm 2016-2020.
Đưa điện lưới đến vùng sâu vùng xa Đưa điện lưới đến vùng sâu vùng xa
Đưa điện lưới đến vùng sâu vùng xa
Theo đó, Tập đoàn đã đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định, kinh tế, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam đạt 59.210 MW, trong đó công suất nguồn điện do Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty phát điện sở hữu, chi phối là 29.970MW (chiếm 50,6% tổng công suất nguồn điện). Hoạt động điều hành hệ thống điện đã đáp ứng nhu cầu và mức tăng trưởng nhu cầu điện của nền kinh tế. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 9,0%/năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 2.250 kWh/người, gấp gần 1,44 lần so với năm 2015.
Đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện cơ bản bám sát tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều công trình quan trọng; hạ tầng điện lực được củng cố nâng cấp để đáp ứng nhu cầu điện cả nước. Về nguồn điện: Tập đoàn đã đưa vào vận hành 11 dự án với tổng công suất 6.093 MW, bằng ~100% khối lượng được giao, trong đó có nhiều dự án vượt tiến độ. Khởi công 5 dự án nguồn điện với tổng công suất 2.380 MW. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã hoàn thành đưa vào vận hành các dự án nguồn điện mặt trời với tổng công suất 240 MWp. Về lưới điện: EVN đã hoàn thành đóng điện 1.120 công trình lưới điện từ 110-500 kV. Khởi công nhiều công trình quan trọng như: Đường dây 500kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2, đưa vào vận hành các công trình lưới điện đồng bộ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải, Long Phú, Sông Hậu, Thái Bình.
Công tác dịch vụ khách hàng chuyển biến vượt bậc. Các dịch vụ về điện tiếp tục phát triển, đa dạng hóa hình thức cung cấp nhằm tạo sự thuận lợi cho khách hàng và minh bạch trong các giao dịch. Với việc chú trọng ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, nên cuối năm 2018, Tập đoàn đã thực hiện cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4, đến cuối năm 2019 đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia và tại 63/63 tỉnh/thành phố.
Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ. Sau 4 năm, giai đoạn 2016-2019, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam cải thiện 81 bậc, là chỉ số có mức độ cải thiện nhiều nhất và là một trong 3 chỉ số có thứ hạng tốt nhất trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam.
Hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo, góp phần xây dựng nông thôn mới và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Đến cuối năm 2019, 100% số xã trên cả nước có điện và 99,52% số hộ dân (trong đó 99,25% số hộ dân nông thôn) được sử dụng điện.
EVN được giá giá là Tập đoàn hàng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh

EVN được giá giá là Tập đoàn hàng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh

EVN

Tiết kiệm 10% chi phí trong năm 2020

Hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước. Bước vào giai đoạn 2016-2020, trước những khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính, Tập đoàn đã xây dựng đề án và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, góp phần quan trọng giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có lãi. Doanh thu toàn Tập đoàn tăng bình quân 12,8%/năm; tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm tương đương 7,5% chi phí định mức, riêng năm 2020 dự kiến tiết kiệm được 10%.
Trong công tác sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, 5 năm qua, Tập đoàn đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại các DN ngoài ngành nghề kinh doanh chính. Đến hết năm 2019, Tập đoàn đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3, còn 2 Tổng công ty Phát điện 1, 2 đã thực hiện các thủ tục như: hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất và phương án sử dụng đất, đã phê duyệt kế hoạch.
Việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được Tập đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Từ năm 2017, EVN đã xây dựng đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục tiêu xây dựng EVN thành Tập đoàn hàng đầu trong khu vực, phát triển bền vững, hiệu quả, ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin cho mọi hoạt động từ sản xuất, truyền tải, phân phối, dịch vụ khách hàng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020 - 2025 để xây dựng EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, đảm bảo cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU