Những tấm lòng vàng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bạn đọc giúp Hoàng Văn Tuấn - Hải Dương (nhân vật được đề cập trong bài viết Nam thanh niên gặp nạn khi chống dịch Covid-19, trên Thanh Niên Online ngày 11.4.2020, tiếp theo):
Chuyển khoản: bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Vo Ho Nhat Quan: 100.000 đồng; Dao Thi Bao: 300.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Huynh Thi Tim: 300.000 đồng; bạn đọc: 5.000.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; Kieu Thu Huong: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Van Tha: 200.000 đồng; bạn đọc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Minh Thu: 200.000 đồng; bạn đọc : 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Le Thi Thuy Sen: 200.000 đồng; Tang Kim Yen: 500.000 đồng; Nguyen Phuoc Hien: 100.000 đồng; bạn đọc : 100.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Hoang Minh Tuan: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 50.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 50.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Hoang Hai Yen: 200.000 đồng; Tu Thanh Hai: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 130.000 đồng; Do Thi Thanh: 300.000 đồng; Tran Minh Phuong: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Duc Minh: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoan: 200.000 đồng; Huynh Le Phuong Nhien: 300.000 đồng; Nguyen Dinh Dong: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Nga: 200.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Pham Bao Anh Thy: 100.000 đồng; Le Van Quang: 20.000.000 đồng; Pham Hong Nhạt Ty: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Do Thi Minh Tam: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Tran Thi Hai Yen: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Phan Thi Thuy Hoan: 500.000 đồng; Pham Duc Luong: 1.000.000 đồng; Giap Van Dong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hien: 200.000 đồng; Bui Thi Thu Hang: 200.000 đồng; Tran Thi Quynh Nhu: 500.000 đồng; Le Van Van: 1.000.000 đồng; Le Thi Thanh Ha: 100.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Tran Le Thao Linh: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Dang Thi Hong Thi: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Hoa: 1.500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 60.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Pham Yen Nhi: 200.000 đồng; nhom Nhung Que Diem: 5.000.000 đồng; bạn đọc: 5.000.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Do Huu Hanh: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Phung Minh Thanh: 500.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Cong ty Svtech: 3.000.000 đồng; bạn đọc: 400.000 đồng; Nguyen Ngoc Anh (VPP Ba Trieu, so 21 Ba Trieu, Da Lat, tinh Lam Dong): 1.000.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Vu Thi Thu Huong: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Hang: 200.000 đồng; Le Minh Hoang: 100.000 đồng; Duy Hoang Thanh: 1.000.000 đồng; Truong Minh Chien: 1.500.000 đồng; Van Kim Ngoc: 200.000 đồng; Vu Thi My: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Cao Van: 500.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hong Phuc: 200.000 đồng; bạn đọc 2.000.000 đồng; Dinh Thien Huong: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Na: 300.000 đồng; Nguyen Thi Lien Phuong: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; Vo Van Hau: 5.000.000 đồng; bạn đọc: 600.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; Vo Thi Thuy Dung: 500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Le Ha Phuong: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Pham Thi Hong Yen: 1.000.000 đồng; Le Thi Quynh Uyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Xuan Thao Vy: 200.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 5.000.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 2.000.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; bạn đọc: 2.500.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; bạn đọc: 300.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Nguyen Trong Kim: 1.000.000 đồng; bạn đọc: 1.000.000 đồng; Nguyen The Chinh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Diem Thu: 200.000 đồng; Nguyen Huy Ngoc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thuy Xuan Thanh: 100.000 đồng; Tran Thi Minh Hang: 500.000 đồng; Nguyen Van Tuoi: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Quang: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thao: 200.000 đồng; Pham Minh Hoang: 300.000 đồng; bạn đọc: 500.000 đồng; bạn đọc: 100.000 đồng; Nguyen Kim Oanh: 800.000 đồng; Nguyen Thanh Tuan: 500.000 đồng; Mrs Le Thi Son Ca: 200.000 đồng; Nguyen Vu Nhan: 1.000.000 đồng; Lam Thi Kim Nhan: 1.000.000 đồng; Cao Duy Hung: 100.000 đồng; bạn đọc: 200.000 đồng; Vu Thi Hong Linh: 200.000 đồng; Hoang Thi Kim Lien: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Thuy: 500.000 đồng; Tran Thi Kim Kieu: 500.000 đồng; Nguyen Vu My Yen Linh: 2.000.000 đồng; Luu Hoang Yen: 50.000 đồng; Vo Dang Khoa: 200.000 đồng; (còn tiếp)
Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU