Người phương Đông gửi gắm ý nguyện gì khi chọn đầu số điện thoại ?

Theo quan niệm của người phương Đông, đầu số điện thoại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng nhiều tới tài vận và may mắn của người dùng.