Đề xuất thi tuyển công chức, viên chức bằng hình thức trắc nghiệm và phỏng vấn

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 
Dự thảo sẽ sửa đổi, bổ sung một số quy định về các môn thi và hình thức thi tuyển công chức theo hướng chuyển từ bài thi viết sang thi trắc nghiệm.
Cụ thể, vòng 1, đối với các môn thi điều kiện, Bộ Nội vụ đề xuất môn kiến thức chung thi trắc nghiệm 1 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
Với môn ngoại ngữ, thay vì thi viết hoặc thi vấn đáp như quy định hiện hành, môn ngoại ngữ sẽ thi trắc nghiệm 1 bài trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định.
Tương tự, môn tin học văn phòng sẽ thi trắc nghiệm 1 bài theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định, thay vì được lựa chọn 1 trong 2 hình thức thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm.
Đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), dự thảo sửa đổi theo hướng, không thi viết 1 bài và thi trắc nghiệm 1 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thay vào đó sẽ thi phỏng vấn để đánh giá hiểu biết, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức thực hiện. Căn cứ vào khả năng, điều kiện cụ thể, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định hình thức thi trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính.
Cũng trong dự thảo lần này, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi cách tính điểm bài thi theo thang điểm 100. Điểm các môn thi kiến thức chung, ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số), tin học văn phòng tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi. Môn nghiệp vụ chuyên ngành tính hệ số 1. Kết quả thi tuyển là số điểm của bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên quy định.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU