BHXH Việt Nam đẩy mạnh giao dịch điện tử trong dịch Covid-19

1
Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ 1-15.4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH.
BHXH Việt Nam đẩy mạnh giao dịch điện tử để tránh việc đi lại của người dân trong thời gian thực hiện cách ly xã hội  /// T.Hằng BHXH Việt Nam đẩy mạnh giao dịch điện tử để tránh việc đi lại của người dân trong thời gian thực hiện cách ly xã hội - T.Hằng
BHXH Việt Nam đẩy mạnh giao dịch điện tử để tránh việc đi lại của người dân trong thời gian thực hiện cách ly xã hội
T.Hằng
Theo công văn hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua giao dịch điện tử, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Đặc biệt, từ 1.4-15.4, đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH, cần bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, BHXH các địa phương cần thống nhất việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng.
Với các TTHC của ngành BHXH thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND địa phương.
Sau ngày 15.4, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành BHXH, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.
Theo BHXH Việt Nam, việc đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, sẽ giúp tổ chức, cá nhân không phải đi lại, tránh được việc tiếp xúc xã hội trong thời gian Chính phủ đang khuyến nghị thực hiện cách ly xã hội.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hồ văn hồng

Hồ văn hồng

bhxh tới tháng 4 rút rồi, vậy có rút trong tháng được ko ạ

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU