12.12.2012 - Ngày tam trùng cuối cùng của thiên niên kỷ

0
(TNO) 12.12.2012 - với ngày thứ 12, tháng thứ 12, năm thứ 12 - là ngày tam trùng cuối cùng trong thiên niên kỷ này. Nhiều cặp đôi đã chọn ngày này để làm đám cưới vì nó dễ nhớ, đồng thời nhiều sự kiện "ăn theo" khác cũng được tổ chức trên thế giới.

(TNO) 12.12.2012 - với ngày thứ 12, tháng thứ 12, năm thứ 12 - là ngày tam trùng cuối cùng trong thiên niên kỷ này. Nhiều cặp đôi đã chọn ngày này để làm đám cưới vì nó dễ nhớ, đồng thời nhiều sự kiện "ăn theo" khác cũng được tổ chức trên thế giới.

“Bởi vì chỉ có 12 tháng một năm, lần tam trùng tiếp theo sẽ lặp lại trong thiên niên kỷ tiếp theo, tức ngày 1.1.3001”, nhà khoa học Fran Ratka, thuộc Trung tâm Khoa học và Tự nhiên Lake Erie (Mỹ) cho tờ