đòi nợ thuê

Cấm dịch vụ đòi nợ thuê?

Cấm dịch vụ đòi nợ thuê?

68
Vẫn còn những quan điểm trái chiều của cả Chính phủ, Quốc hội và các đại biểu về việc cấm hay không cấm dịch vụ đòi nợ thuê, trong phần thảo luận tại tổ ngày 15.11 về dự án luật Đầu tư và Doanh nghiệp sửa đổi.