Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng toàn diện, xuyên suốt, đồng bộ

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 23.6, Ban Tổ chức T.Ư phối hợp Hội đồng Lý luận T.Ư và Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, cho biết 92 năm qua, để thực hiện thành công sứ mệnh cao cả mà lịch sử dân tộc và nhân dân giao phó, Đảng đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để đổi mới, bổ sung và hoàn thiện phương thức lãnh đạo; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, phù hợp với những bước chuyển chiến lược trong tiến trình cách mạng VN và sự phát triển của đất nước.

Theo ông Thắng, cần nhận thức rằng Đảng là lực lượng lãnh đạo chứ không phải là cơ quan quyền lực nhà nước hay cơ quan quản lý; Đảng không làm thay chức năng, nhiệm vụ, không lấn sân quyền hạn của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bên cạnh nhiều thành tựu to lớn, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nhìn chung vẫn còn nhiều bất cập, có mặt còn lúng túng. Có thể kể đến việc lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết hiệu quả còn thấp. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thành pháp luật của Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ và kịp thời. Bên cạnh đó, tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng vẫn còn xảy ra ở một số nơi…

Kết luận hội thảo, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đánh giá những thành tựu của hơn 35 năm đổi mới, cho thấy phương thức lãnh đạo của Đảng đóng góp quan trọng, bổ sung nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, nhất là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình phát triển của đất nước.

Theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung toàn diện, xuyên suốt, phải được đồng bộ, liên thông. Trong quá trình đó, toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng tiếp tục hoàn thiện, đổi mới để đưa cho được đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống thông qua thể chế, tuyên truyền vận động, thiết kế tổ chức bộ máy hợp lý, công tác cán bộ, kiểm tra giám sát…

“5 phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị nhưng trong từng giai đoạn phải đổi mới để có hiệu quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu và cách thiết kế bộ máy cũng phải phù hợp với quá trình vận hành đó”, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai nói.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU