Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia VN

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 21.4, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư, làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Hội Luật gia VN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao Hội Luật gia VN về những thành tích đạt được, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến tổ chức và hoạt động của hội, trong đó Bộ Chính trị có Chỉ thị số 56 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia VN.

Chủ tịch nước cũng đánh giá, công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế được Hội triển khai hiệu quả, đặc biệt là đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trong đó có nhiều hội thảo quốc tế về Biển Đông để làm rõ quan điểm và chủ quyền đúng đắn của VN. Chủ tịch nước đề nghị Hội đẩy mạnh hợp tác quốc tế, vận dụng luật pháp, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho hội nhập, đảm bảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đất nước. Hội cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, giúp MTTQ VN trong phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội Luật gia tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho hội viên và nhân dân, nâng cao tôn trọng pháp luật và tuân thủ pháp luật. Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, nhất là xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN hiện nay, qua đó phát huy vai trò là thành viên của Ban Cải cách tư pháp T.Ư...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU