đổi mới giáo dục

Giáo dục STEM phát triển kỹ năng toàn diện

Từ STEM mơ về đổi mới giáo dục

0
Một câu hỏi lãng mạn đặt ra, với những nền giáo dục 'không tuyệt vời bằng', ta có dám mơ tạo ra 'những Bill Gates?'.
Đổi mới giáo dục trong khu vực APEC

Đổi mới giáo dục trong khu vực APEC

0
Từ ngày 15 - 17.11, Diễn đàn giáo dục tương lai APEC lần thứ 13 với chủ đề 'Đổi mới giáo dục tương lai trong khu vực APEC: kiến tạo động lực mới và tăng cường cơ hội việc làm' diễn ra tại Hà Nội. 

Tin đọc nhiều