độc bản

Các mặt của ấn bảo vật 
quốc gia
 /// Ảnh: T.Q.N

Đi tìm ấn thiêng

0
Đến nay, nhiều người làng Hoành Phổ, xã An Ninh (H.Quảng Ninh, Quảng Bình) vẫn tin rằng cái ấn độc bản thời Lê sơ tìm thấy ở làng gần 40 năm trước là vật linh thiêng kỳ lạ.
Linga vàng độc bản

Linga vàng độc bản

0
Bảo tàng tỉnh An Giang hiện đang lưu giữ linga vàng quý hiếm thuộc nền văn hóa cổ xưa của Vương quốc Phù Nam.