doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các nguồn lực để huy động được ngoại tệ, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu

Gỡ khó nhu cầu ngoại tệ cho doanh nghiệp

0
Năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu được dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc khi các hiệp định thương mại tự do đang dần được thực thi một cách toàn diện và hiệu quả hơn.