Doanh nghiệp được tính vào chi phí các khoản cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44 hướng dẫn thực hiện chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Các khoản chi phí phòng chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp được tính vào chi phí /// Ảnh: Ngọc Thắng
Các khoản chi phí phòng chống dịch Covid-19 của doanh nghiệp được tính vào chi phí
Ảnh: Ngọc Thắng

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Số tiền này được thông qua các đơn vị ủng hộ, tài trợ như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế, lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương…

Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ có trách nhiệm sử dụng, phân phối đúng mục đích của khoản ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký 31.3 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU