Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Chiều 30.11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, chủ trì cuộc làm việc.

Nội dung làm việc về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội - ảnh 1

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu tại cuộc làm việc

gia hân

Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Đảng đoàn Quốc hội đã bám sát quy chế hoạt động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai nêu rõ, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công 2 kỳ họp, xem xét, quyết định rất nhiều vấn đề hệ trọng về nhân sự, tổ chức bộ máy nhà nước và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn…

Từ tháng 6.2021, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp hết sức rõ nét với 107 đề án.

Điều này cho thấy sự chủ động, khẩn trương của Quốc hội để đáp ứng ngay các nhiệm vụ cần thiết, cấp thiết, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của nhà nước.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo việc đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Ý thức sâu sắc tính tiền phong, gương mẫu của Quốc hội

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội - ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc

gia hân

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu đồng tình, đánh giá cao dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

Ông Huệ khẳng định, công tác kiểm tra của Đảng đem lại tác dụng rất tích cực, qua đó nâng cao ý thức về xây dựng Đảng của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, các tổ chức Đảng trực thuộc, giúp Đảng đoàn Quốc hội nhận thức rõ những việc đã làm được, những việc cần rút kinh nghiệm và tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội luôn ý thức sâu sắc về vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của mình, ngày càng tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, hoạt động theo đúng quy định của T.Ư và chức năng của Đảng đoàn Quốc hội, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

"Mọi quyết sách của Quốc hội liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đều có vai trò của Đảng đoàn Quốc hội", ông Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU