doan ho ai bang

Những chiếc hai bánh ngày xưa như xe Dam, 67, Cub… tưởng đã quá vãng, nay được hồi sinh /// Ảnh: Hoàng Vũ

Xế cũ hồi sinh và 'quái chiêu' của dân sưu tầm xe

1
'Có chiếc Honda nguyên bản đời 62 tôi phải theo chủ cũ vài năm liền, cứ vài ngày qua thăm xe, đem giẻ ra lau chùi… như con cưng. Cứ qua lại thăm hỏi nhiều lần, thấy thành ý của mình, chủ xe mới nhường lại...'