disneyland

Disneyland cấm ‘gậy tự sướng’

Disneyland cấm ‘gậy tự sướng’

0
(TNO) Nếu bạn muốn chụp hình với chuột Mickey ở Vượng quốc thần kỳ của Disneyland với cây ‘gậy tự sướng’ thì hãy làm nó ngay bây giờ, vì vài ngày nữa bạn chỉ có thể dùng bằng tay.