định giá

Định giá theo giá trị thực

Định giá theo giá trị thực

0
Trong kinh doanh, chữ tín được xem là quan trọng nhất, đặc biệt với những doanh nghiệp có tâm và có tầm. Xây dựng thành công một thương hiệu, ngoài ý tưởng sáng tạo, điều cốt lõi là phải có sản phẩm tốt và trung thực với khách hàng.