đỉnh dịch

Đà Nẵng đang khẩn trương cách ly, xét nghiệm và hoàn tất bệnh viện dã chiến ứng phó dịch Covid-19 /// Ảnh: Huy Đạt - Hoàng Sơn

Đà Nẵng cấp tập đối phó đỉnh dịch

2
Theo tính toán của Bộ Y tế, chúng ta còn khoảng hơn 1 tuần để đối mặt với đỉnh dịch Covid-19. Công tác ứng phó tận dụng 'thời gian vàng' để cách ly, xét nghiệm, ứng phó tại tâm dịch Đà Nẵng càng trở nên cấp bách.