điệu nhảy Việt

Nhảy sạp xuất phát từ vùng núi phía bắc 	 /// Ảnh: Ngọc Thắng

Tìm kiếm điệu nhảy Việt đặc trưng

6
Tây nguyên nổi tiếng với vũ điệu xoang, Tây Bắc có nhảy sạp, miền Trung - Huế có múa chén, múa cung đình, miền Nam được biết đến với múa mâm (múa bóng rỗi)... Nhưng nếu hỏi điệu nhảy/múa nào là đặc trưng của VN thì vẫn chưa có câu trả lời.