điệp đỏ

Ngon như điệp đỏ nướng

Ngon như điệp đỏ nướng

0
Đầm Ô Loan (Tuy An, Phú Yên) được biết đến không chỉ là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia mà còn có nhiều loại đặc sản như hàu, tôm, cua, sò huyết..., trong đó nổi bật là loài điệp đỏ.
Điệp đỏ

Điệp đỏ

0
Đầm Ô Loan (Tuy An, Phú Yên) được biết đến không chỉ là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia mà còn có nhiều loại đặc sản như hàu, tôm, cua, sò huyết..., trong đó nổi bật là loài điệp đỏ.