diễn viên Thu Quỳnh

Thu Quỳnh mua bán bất động sản?

Thu Quỳnh mua bán bất động sản?

0
(TNTS) Công chúa Cúc Phương của phim Huyền sử Thiên đô - diễn viên Thu Quỳnh -  đang rong ruổi theo đoàn phim Hoa hồng mua chịu của ĐD-NSƯT Vũ Xuân Hưng, do Sao Thế Giới sản xuất.

Tin đọc nhiều