Diện tích khu lưu niệm các lãnh đạo cấp cao được quy định thế nào?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, khu lưu niệm các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nếu là đất cấp mới diện tích không quá 1.000 m2 ở nông thôn và không quá 500 m2 ở đô thị.

Khu đất được chọn làm nơi an nghỉ của cố Tổng bí thư Đỗ Mười tại thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội /// Ảnh Phan Hậu
Khu đất được chọn làm nơi an nghỉ của cố Tổng bí thư Đỗ Mười tại thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Ảnh Phan Hậu

Theo Kết luận 88-KL/TW ban hành ngày 18.2.2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, thì khu lưu niệm các lãnh đạo bao gồm các di tích, nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm.

[VIDEO] Cận cảnh nơi an nghỉ cuối cùng của cố tổng Bí thư Đỗ Mười

Việc xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm chỉ được thực hiện khi các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã hi sinh, từ trần.

Khu lưu niệm, nhà lưu niệm phải gắn với di tích gốc như nhà ở, vườn, nơi làm việc, hoặc từ đường dòng họ của các lãnh đạo đó.

Trong trường hợp không có di tích gốc hoặc di tích gốc không đủ điều kiện xây dựng thì chính quyền địa phương xem xét cấp đất xây dựng mới, nhưng phải đảm bảo mối liên hệ gắn bó với di tích gốc và không ảnh hưởng tới quy hoạch chung.

Theo kết luận, việc xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm do chính quyền, nhân dân địa phương phối hợp với gia đình, gia tộc, dòng họ thực hiện, với quy mô phù hợp với điều kiện của địa phương, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Diện tích không quá 1.000 m2

Về đối tượng và diện tích xây dựng, kết luận nêu rõ, khu lưu niệm được xây dựng trên đất của tổ tiên để lại, có di tích gốc thì không hạn chế diện tích, nhưng phải có quy mô phù hợp, bảo đảm tương quan chung giữa các khu lưu niệm trong cả nước, không phô trương, hình thức.

Nếu là đất cấp mới thì diện tích không quá 1.000 m2 ở nông thôn và không quá 500 m2 ở đô thị.

Đối với đối tượng là các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, được xây dựng trên đất của tổ tiên để lại, có di tích gốc, quy mô, diện tích phù hợp, đảm bảo tương quan chung giữa các nhà lưu niệm khác. Nếu là đất cấp thì diện tích không quá 500 m2 ở nông thôn và không quá 300 m2 ở đô thị.

Ngoài ra, đối với những người không thuộc hai đối tượng nêu trên, nếu có công lao lớn với sự nghiệp cách mạng của đồng chí đó được trưng bày trong các bảo tàng thích hợp.

Kinh phí do T.Ư đảm bảo

Về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm, xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm… các lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu do ngân sách T.Ư đảm bảo.

Trường hợp huy động nguồn kinh phí xã hội hoá, phải trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Tỉnh, thành phố quê hương lãnh đạo (hoặc cơ quan, tổ chức được giao) có trách nhiệm xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm theo quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; không kết hợp với việc xây dựng các công trình khác.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU