điện thoại di động

Hợp nhất doanh nghiệp sẽ giúp Sony không còn bị báo lỗ mảng di động nữa  /// Ảnh: AFP

Sony tái cơ cấu bộ phận di động

0
Một thông báo ngắn từ Sony chứa những thông tin quan trọng về cách hoạt động kinh doanh của công ty và những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến họ, bắt đầu vào tuần tới. Trong đó, có chính sách liên quan đến mảng điện thoại.