điện mặt trời

Vượt suối, băng rừng mang thiết bị điện mặt trời vào lắp đặt tại làng Peetapooc /// NAM THỊNH

Đưa điện mặt trời lên ngôi làng biệt lập ở vùng biên

0
Trong chương trình Tháng 3 biên giới, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng. Trong đó, hàng chục đoàn viên thanh niên 'cõng' điện mặt trời lên ngôi làng biệt lập giáp biên giới với nước bạn Lào.