dien luoi nong thon

Đưa điện về nông thôn: Thành công ngoài mong đợi

Đưa điện về nông thôn: Thành công ngoài mong đợi

0
Dự án điện nông thôn RD của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) hoàn thành gần 1 năm qua đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân nông thôn miền Nam.