Điện lực Quảng Nam hướng đến xây dựng văn phòng số

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

PC Quảng Nam sẽ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số, hoàn thiện và xây dựng quy trình nghiệp vụ số, tiếp tục đẩy mạnh các đề án ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chiều 14.10, ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), cho biết nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động, từ khâu chỉ đạo, điều hành cho đến xử lý công việc của văn phòng, PC Quảng Nam đã có nhiều bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng văn phòng số.

Theo kế hoạch chuyển đổi số công tác văn phòng giai đoạn 2021 - 2025, PC Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh truyền thông nhận thức chuyển đổi số trong cán bộ, công nhân viên, hoàn thành rà soát xây dựng lưu đồ giải quyết công việc; kết nối gửi/nhận trục liên thông văn bản/hồ sơ tài liệu giữa Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) với các đơn vị trực thuộc và ngược lại giữa các đơn vị trong ngành điện với nhau… Trong năm đến, PC Quảng Nam sẽ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số, hoàn thiện và xây dựng quy trình nghiệp vụ số, tiếp tục đẩy mạnh các đề án ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ năm 2019, việc chuyển đổi số đã được triển khai trong hoạt động văn phòng của PC Quảng Nam. Trên cơ sở đó, PC Quảng Nam đã minh bạch hóa quá trình xử lý văn bản, cải thiện khâu phối hợp xử lý văn bản giữa phòng ban và đơn vị, kiểm soát và đo lường được thời gian xử lý công việc. Đặc biệt, toàn bộ hồ sơ khách hàng sử dụng điện được PC Quảng Nam số hóa và lưu trữ trên không gian mạng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU