điểm sat

ĐH Chicago sẽ bỏ yêu cầu điểm SAT/ACT

ĐH Chicago sẽ bỏ yêu cầu điểm SAT/ACT

0
Theo báo Washington Post, ĐH Chicago sẽ trở thành trường đầu tiên trong tốp 10 ĐH nghiên cứu của Mỹ không yêu cầu điểm SAT (Scholastic Assessment Test)/ACT (American College Testing), những bài thi chuẩn hóa vào các trường ĐH tại Mỹ cho học sinh nước này khi xét tuyển đầu vào.