di sản văn hóa phi vật thể

Ví, giặm luôn hướng con người tìm về với những giá trị nhân bản nhất /// Ảnh: Phạm Đức

Yêu như ví, giặm quê mình

2
“Ơ… chơ muối ba năm muối đương còn mặn
Gừng chín tháng cay vẫn còn cay
Đôi ta tình nặng nghĩa dày
Dù có xa nhau đi chăng nữa, cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa…”
Áo dài ở phủ Thành Chương /// Ảnh: Bình Nguyễn

Áo dài từ làng ra phố

0
Các thành phố lớn vẫn đang tiếp tục có những nghệ nhân may áo dài, nhà thiết kế áo dài hoạt động liên tục để gìn giữ truyền thống.