đh sư phạm tp.hcm

Cố vấn học tập mà tư vấn sai

Cố vấn học tập mà tư vấn sai

1
Mặc dù học chế tín chỉ đã triển khai và thực hiện được 20 năm, nhưng đến nay một bộ phận hết sức quan trọng quyết định hiệu quả của quy trình đào tạo là cố vấn học tập lại chưa được định vị rõ ràng.  
Cần xây dựng chế độ đối với người làm công tác cố vấn học tập

Cần xây dựng chế độ đối với người làm công tác cố vấn học tập

0

(TNO) Nhiều giảng viên tham dự Hội thảo 'Vai trò cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường ĐH, CĐ Việt Nam' cho rằng các trường cần xây dựng quy định, chế độ rõ ràng đối với người làm công tác cố vấn học tập để công tác này mang lại hiệu quả hơn.

265 chỉ tiêu vào Trường Trung học Thực hành

265 chỉ tiêu vào Trường Trung học Thực hành

0
(TNO) Trường Trung học Thực hành (thuộc ĐH Sư phạm TP.HCM) vừa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015. Theo đó, trường tuyển 265 chỉ tiêu cho cả lớp thường và lớp chuyên.