đh duy tân

Những trường Top đầu trong bảng xếp hạng

4 đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng CWUR

2
Trong năm 2019-2020, lần đầu tiên các đại học của Việt Nam được liệt kê trong Bảng xếp hạng của CWUR, thuộc Trung tâm Xếp hạng các đại học trên thế giới (The Center of World University Rankings).