Đề xuất tăng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ LĐ-TB-XH vừa trình Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp

Theo Bộ LĐ-TB-XH, hiện mức hỗ trợ học nghề cho người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ số người được hỗ trợ học nghề so với số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa cao (chỉ chiếm 5%). Một trong những nguyên nhân là do chi phí hỗ trợ học nghề thấp hơn rất nhiều so với mức chi phí học các nghề: trang điểm, lái xe… Đặc biệt, với người thất nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, muốn tham gia học nghề các trình độ cao đẳng nghề thì mức hỗ trợ này là rất thấp.

Vì vậy, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng mức hỗ trợ học nghề theo gói và theo tháng, nhằm tạo điều kiện cho người thất nghiệp tham gia khóa học nghề ngắn hạn, kể cả đối với những ngành, nghề có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Cụ thể, nếu người thất nghiệp tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ được tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế; nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng (tối đa 6 tháng), mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế; nhưng không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp NLĐ tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, việc quy định mức hỗ trợ học nghề theo gói và theo tháng sẽ đáp ứng được tất cả đối tượng người thất nghiệp có nhu cầu học nghề. Bởi đa số người thất nghiệp là lao động phổ thông nên mong muốn học một nghề với thời gian ngắn (từ 3 tháng trở xuống) để nhanh chóng tìm việc làm ngay. Việc quy định mức hỗ trợ trên là mức trần, vì vậy, việc hỗ trợ học nghề tùy theo thực tế và từng ngành nghề mà có mức hỗ trợ cụ thể.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU