Đề xuất tăng lương hưu 7,4% từ tháng 1.2022

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp với mức 7,4% từ tháng 1.2022.

Đây là đề xuất vừa được Bộ LĐ-TB-XH gửi Thủ tướng Chính phủ trong văn bản về việc hoàn thiện Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng.

Đề xuất tăng lương hưu 7,4% từ tháng 1.2022 - ảnh 1

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất tăng lương hưu 7,4% từ 1.2022

BẢo DUY

Theo Bộ LĐ-TB-XH, đối tượng điều chỉnh bao gồm: những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước tháng 1.2022; người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 1.1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/người.

Mức điều chỉnh được Bộ LĐ-TB-XH đề xuất chung cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng với mức 7,4%. Sau khi điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tiếp.

Cụ thể, đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống tăng thêm 200.000 đồng/tháng; đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng. Thời gian điều chỉnh từ 1.2022.

Trước đó, tháng 3.2021, Bộ LĐ-TB-XH đưa ra 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng. Phương án 1, nếu điều chỉnh từ tháng 7.2021, mức tăng lương hưu và trợ cấp xã hội là 10%; nếu điều chỉnh từ tháng 1.2022, mức tăng là 15%. Sau khi lấy ý kiến, Bộ LĐ-TB-XH đã trình Chính phủ phương án tăng 15%. Mức tăng này nhằm đảm bảo bù đắp trượt giá để duy trì giá trị của khoản lương hưu, trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng do tác động bởi yếu tố lạm phát và chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế của 3 năm từ 2019 đến 2021, do trong 2 năm 2020, 2021 không thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Cuối tháng 8, Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục trình Chính phủ tăng lương hưu ở mức 11% từ năm 2022. Với việc điều chỉnh lần thứ 3, mức tăng lương hưu và trợ cấp BHXH tiếp được Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm xuống còn 7,4%.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, do khó khăn do dịch bệnh nên việc cải cách tiền lương phải hoãn lại nhưng với vấn đề lương hưu vẫn cho phép điều chỉnh, nhất là những người về hưu trước năm 1995 và lương hưu thấp. Sau khi đánh giá cụ thể và lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về vấn đề này, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình Chính phủ để thông qua việc tăng lương hưu trong tháng 12.

Tổng số kinh phí điều chỉnh dự kiến là khoảng 12.650 tỉ đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước sẽ đầu tư và bổ sung cho người nghỉ hưu trước năm 1995 là 3.648 tỉ đồng.

Với những người đã được điều chỉnh tăng nhưng lương vẫn dưới 2,5 triệu đồng/tháng, Bộ LĐ-TB-XH sẽ đề xuất bổ sung lên tối thiểu 250.000 đồng/tháng, nhưng trường hợp hỗ trợ cao nhất cũng không vượt quá 2,5 triệu đồng/tháng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU