Đề xuất tăng 9 đại biểu chuyên trách HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 22.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 53 để cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu (ĐB) hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp
 /// Ảnh: Nguyên Mạnh
Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp
Ảnh: Nguyên Mạnh

Theo đó, Chính phủ đề xuất nhiệm kỳ 2021 - 2026 bố trí tổng số 19 ĐB hoạt động chuyên trách (nhiệm kỳ trước là 18 ĐB). Trong đó, 3 ĐB là lãnh đạo HĐND TP (gồm chủ tịch và 2 phó chủ tịch); mỗi ban của HĐND TP bố trí 4 ĐB (gồm trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 1 ủy viên hoạt động chuyên trách). So với quy định, số lượng ĐB hoạt động chuyên trách tại HĐND TP.Hà Nội tăng thêm 9 ĐB (tăng 1 phó chủ tịch HĐND, 4 phó trưởng ban và 4 ủy viên hoạt động chuyên trách tại 4 ban của HĐND).

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh ĐB hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội. Tuy nhiên, do việc bố trí các chức danh ĐB HĐND hoạt động chuyên trách tại TP.Hà Nội khác với quy định của luật nên để bảo đảm có cơ sở chính trị vững chắc, cơ quan thẩm tra đề nghị Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề này trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 3.2021).

Ngoài ra, liên quan đến đề xuất ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban của HĐND TP được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm bằng 0,6 lần mức lương cơ sở (được cân đối trong dự toán ngân sách chi cho hoạt động của HĐND TP), cơ quan thẩm tra cho rằng đây là chức danh mới chưa được quy định; đồng thời chưa nằm trong hệ thống thang, bảng lương nên đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sớm có đề xuất cụ thể về lương, phụ cấp và chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp đối với chức danh ủy viên hoạt động chuyên trách tại ban của HĐND TP.Hà Nội (cũng như của TP.HCM).

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền và Quốc hội xem xét quyết định vấn đề này.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU