đề thi

Những đề thi còn nhiều tranh cãi  /// Chụp lại màn hình

Còn nhiều đề thi sai sót do đâu?

1
Theo dõi đề thi tuyển sinh lớp 10 những năm gần đây, tôi cho rằng những sai sót trong đề thi thường tập trung vào những vấn đề như: Ngữ liệu đọc hiểu gây tranh cãi hoặc lời dẫn hay câu lệnh có vấn đề.
Học sinh TP.HCM tham gia cuộc thi Lớn lên cùng sách để khơi gợi cảm xúc văn chương /// B.THANH

Nhiều tranh luận về đề thi môn văn, vì sao?

0
Để không còn những đề thi môn văn theo kiểu học thuộc lòng, viết văn không cảm xúc, những năm gần đây nhiều giáo viên thay đổi theo hướng đặt ra vấn đề để học sinh vừa thể hiện năng lực kiến thức vừa có thể phản biện, bộc lộ suy nghĩ cá nhân.
.