đề thi môn văn

Thí sinh làm bài thi môn ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2019-2020  /// Đào Ngọc Thạch

Nâng cao trách nhiệm và sự sáng tạo của người soạn đề

0
Nhiều năm nay TP.HCM là địa phương có nhiều thay đổi trong cách ra đề thi môn ngữ văn theo hướng tạo cơ hội cho học sinh bày tỏ chính kiến, sáng tạo. Một số giáo viên của TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện được một đề văn thu hút sự quan tâm cũng như tạo cảm hứng sáng tạo cho thí sinh.

Tin đọc nhiều