Đề nghị tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế các dịch vụ trên 'máy mượn'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ Y tế vừa có Công văn số 2633/BYT-KH-TC gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy móc, thiết bị mà bệnh viện mượn hoặc của công ty đặt trong bệnh viện.

Theo Bộ Y tế, việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật y tế bằng máy do đơn vị trúng thầu hoá chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy, trong khi chờ Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đánh giá tổng thể và ban hành hướng dẫn, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy móc, thiết bị của doanh nghiệp cho mượn hoặc đặt tại cơ sở y tế.

Đề nghị tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế các dịch vụ trên 'máy mượn' - ảnh 1

Khám và điều trị bệnh nhân bệnh tim tại Viện Tim TP.HCM

Độc lập

Bộ Y tế cũng đề nghị bãi bỏ nội dung “sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy” tại khoản 3 Công văn số 2009/BYT-KH-TC ngày 12.4.2018 gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất đặt".

Công văn Công văn số 2633 thay thế công văn 2348/BYT-KHTC ngày 9.5.2022 của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 9.5.2022, Bộ Y tế ra thông báo ngừng chi trả bảo hiểm y tế đối với các máy mượn, máy đặt phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Thông báo đột ngột này đang đẩy các bệnh viện vào tình thế có nguy cơ bị xuất toán nếu thanh toán cho bệnh nhân bảo hiểm y tế; nếu không thanh toán, bệnh nhân bảo hiểm y tế sẽ phải tự chi trả.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU