Đề nghị giảm số lần kiểm tra cho học sinh

0 Thanh Niên
Nguyễn Văn Lực

Nguyễn Văn Lực

(Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa)

Đánh giá tác giả

Nhiều thầy cô kiến nghị Bộ GD-ĐT cần điều chỉnh Thông tư 22/202 theo hướng giảm 50% số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ và bỏ quy định số lần kiểm tra trong mỗi học kỳ thay bằng số lần kiểm tra trong năm học.

Công văn 4040 do Bộ GD-ĐT ban hành 16.9.2021 hướng dẫn: “Không kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm”.

Đề nghị giảm số lần kiểm tra cho học sinh - ảnh 1

Nhiều giáo viên đề xuất giảm tải số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ cho học sinh vì học trực tuyến kéo dài

đào ngọc thạch

Nhưng Công văn 4040 lại không có hướng dẫn giảm tải số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ; học sinh vẫn phải kiểm tra theo Thông tư 22 ban hành 20.7.2021 và Thông tư 26/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011 ngày 12.12.2011 là thiếu sự đồng bộ.

Theo nhiều thầy cô, Bộ GD-ĐT cần điều chỉnh Thông tư 22 theo hướng giảm 50% số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số và bỏ quy định số lần kiểm tra trong mỗi học kỳ thay bằng số lần kiểm tra trong năm học là phù hợp.

Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định số 2551, ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phải bảo đảm số tuần thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT), có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

Thiết nghĩ đây là khung thời gian trong điều kiện dạy học bình thường trực tiếp, còn hiện nay việc dạy học trực tuyến kéo dài cần phải được rút ngắn về nội dung chương trình, mục đích cần đạt và cả về thời gian năm học (số tuần) sao cho hợp lý đồng bộ với hướng của Công văn 4040.

Bộ GD-ĐT nên có hướng dẫn quy định giảm số tiết học/môn học/năm; thời gian dạy học trực tuyến tối đa bao nhiêu phút/tiết; số tiết quy đổi từ trực tuyến ra trực tiếp cụ thể. Vì hiện nay tuy đã có hướng dẫn giảm tải chương trình theo Công văn 4040 nhưng khung thời gian năm học vẫn phải thực hiện 35 tuần/năm, không được giảm số tiết dạy/môn/năm là không đồng bộ với việc giảm tải.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU