Đề nghị Chủ tịch Bắc Ninh xử lý các trường hợp bổ nhiệm không đúng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận cho thấy Bắc Ninh đã tuyển dụng “đặc biệt” 60 công chức không đúng quy định, còn bổ nhiệm cán bộ không đảm bảo quy trình và vẫn sử dụng thừa cấp phó. 

Nhiều tồn tại trong sử dụng công chức, biên chế tại Bắc Ninh đã được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra (ảnh minh họa) /// Ảnh Ngọc Dương
Nhiều tồn tại trong sử dụng công chức, biên chế tại Bắc Ninh đã được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra (ảnh minh họa)
Ảnh Ngọc Dương

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, tuyển dụng công chức và bổ nhiệm cán bộ tại Bắc Ninh.

Theo đó, từ 2016 đến 3 tháng đầu năm nay, Bắc Ninh đã tuyển dụng “đặc biệt” 60 công chức theo chính sách thu hút của tỉnh, không đúng quy định tại Nghị định số 24/2010 của Chính phủ.

Ngoài ra, Bắc Ninh đã tuyển dụng không qua thi tuyển 38 trường hợp, trong đó có một số tồn tại như: không có tài liệu thể hiện việc đã tiến hành sát hạch trình độ, năng lực với các trường hợp tuyển dụng này; câu hỏi và đáp án phỏng vấn không được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; UBND tỉnh không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ sau khi quyết định tuyển dụng các trường hợp viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, 1 trường hợp được tiếp nhận không qua thi không đúng quy định, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với trường hợp này.

Một trường hợp viên chức tại thời điểm xét chuyển thành công chức thiếu 23 ngày mới đủ 5 năm là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 14 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không có lý lịch tư pháp, không đúng quy định Thông tư số 13.

Về việc bổ nhiệm, qua kiểm tra trực tiếp hồ sơ của 302 lượt/294 người được bổ nhiệm, có 2 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo Sở Y tế chưa có chứng chỉ bồi dưỡng về quản lý y tế theo quy định; 20 lượt không có tờ trình, đề nghị bổ nhiệm của đơn vị tham mưu công tác tổ chức cán bộ; 38 trường hợp bổ nhiệm lại chậm ban hành quyết định.

Qua kiểm tra hồ sơ của 713 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, còn 45 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ theo tiêu chuẩn ngạch. Một số đơn vị chưa thực hiện việc sắp xếp lại ngạch đối với công chức lãnh đạo có vị trí việc làm không phù hợp với ngạch đang hưởng; còn một đơn vị vượt một cấp phó.

Một số đơn vị thuộc UBND cấp huyện và sở, ngành của Bắc Ninh cũng được cơ quan thanh tra chỉ ra việc có số lượng công chức vượt biên chế được giao.

Bên cạnh đó, có 14 cơ quan, đơn vị ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ với khoảng 271 trường hợp. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có chỉ đạo chấm dứt các hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trước 1.4 vừa qua. Tính đến 14.5.2018, các đơn vị đã chấm dứt tất cả các hợp đồng lao động vi phạm quy định về tuyển dụng.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại trên.

Đồng thời, yêu cầu Bắc Ninh chấm dứt việc phân bổ chỉ tiêu biên chế viên chức cho các cơ quan, đơn vị hành chính; việc sử dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000 làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; trưng tập, biệt phái viên chức tại các đơn vị sự nghiệp làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị hành chính không đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm không đúng, có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ cụ thể các trường hợp xét chuyển, tiếp nhận từ viên chức thành công chức để tổng hợp, theo dõi. Ngoài ra, Bắc Ninh cũng được yêu cầu thực hiện đúng số lượng cấp phó; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó để kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU