Đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi luật phí và lệ phí

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đó là kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khi góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Kiến nghị bỏ lệ phí môn bài /// Ngọc Thạch
Kiến nghị bỏ lệ phí môn bài
Ngọc Thạch

Theo VCCI, về lâu dài đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi luật phí và lệ phí. Lệ phí môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hằng năm. Như vậy, cứ có hoạt động kinh doanh là phải đóng loại lệ phí này, bên cạnh nghĩa vụ phải đóng các loại thuế khác phát sinh trong quá trình kinh doanh. Trong bối cảnh, Nhà nước đang thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệp mới, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân, cắt giảm các chi phí tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, thì việc thu lệ phí môn bài ngay khi người dân bước vào kinh doanh đã đi ngược lại chủ trương và tinh thần này. Tuy nhiên, lệ phí môn bài được quy định trong luật phí và lệ phí, Nghị định này không thể quy định khác hơn.

Góp ý cho dự thảo Nghị định, VCCI cho rằng những sửa đổi, bổ sung sẽ tạo thuận lợi đáng kể về mặt chi phí cũng như thủ tục cho các chủ thể kinh doanh từ khi khởi sự cho đến những năm đầu hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên VCCI thắc mắc một số điểm chưa rõ trong dự thảo. Cụ thể, quy định các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu (từ ngày 1.1 đến 31.12) sẽ được miễn lệ phí môn bài; doanh nghiêp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu được miễn lệ phí môn bài. Các tổ chức nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 10.1 và nộp lệ phí chậm nhất là ngày 30.1 hằng năm. VCCI đặt vấn đề những doanh nghiệp thành lập vào giữa hoặc cuối năm thì sẽ kê khai và nộp tờ khai vào thời điểm nào nếu được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu tiên? Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ gia đình từ thời điểm giữa hoặc cuối năm thì thời điểm kê khai và nộp lệ phí môn bài cũng sẽ gặp vấn đề tương tự như trên.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU