Đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao tạo sinh khí mới cho báo chí

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao tạo sinh khí mới cho hoạt động báo chí. 

Đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao tạo sinh khí mới cho hoạt động báo chí. Đó là đánh giá của Hội Nhà báo Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại Vĩnh Phúc ngày 30.9.

Đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao tạo sinh khí mới cho báo chí - ảnh 1

PV Nguyễn Phúc, Báo Thanh Niên, trên đường tác nghiệp vụ sạt lở ở Đoàn 337 (xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

THANH LỘC

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, nhờ có kinh phí bổ sung từ Đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao, nhiều chi hội khó khăn về tài chính đã có thêm nguồn lực để đầu tư vào hoạt động sáng tác tác phẩm chất lượng cao, được coi như một “phao cứu sinh” trong lúc kinh tế khó khăn. Đối với những cơ quan báo chí còn eo hẹp về kinh phí hoạt động thì đây là một nguồn hỗ trợ quan trọng. Đối với những cơ quan thuận lợi về tài chính, đây cũng là nguồn khích lệ, tiếp sức cho nhà báo, hội viên sáng tạo hay hơn…

Đối với một số địa phương kinh tế khó khăn (nhất là các tỉnh miền núi phía bắc, miền Trung, Tây nguyên, Tây Nam bộ), đề án cũng tạo điều kiện cho Hội Nhà báo có thêm điều kiện hoạt động, tìm tòi đề án mới theo nội dung đề án, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Báo cáo tổng kết đề án của Hội cho biết quá trình triển khai thực hiện đề án, nhiều tác phẩm chất lượng cao được hưởng kinh phí hỗ trợ đã đoạt Giải báo chí Quốc gia và giải báo chí của địa phương, giải báo chí các bộ, ngành, đoàn thể. Tất cả các tác phẩm đoạt giải cao (A, B, C) của Giải báo chí Quốc gia những năm qua đều là tác phẩm báo chí chất lượng cao đã được hỗ trợ.

Đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao tạo sinh khí mới cho báo chí - ảnh 2

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, triển khai chương trình hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025

Trinh Nguyễn

Thống kê cho thấy, giai đoạn 2016 - 2020, Đề án Hỗ trợ báo chí chất lượng cao đã hỗ trợ 1.850 tác giả, nhận được 4.145 tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc các loại hình báo chí báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí; tổ chức 5 hội thảo nghiệp vụ báo chí toàn quốc để nâng cao tác phẩm báo chí.

Mặc dù vậy, đề án cũng có một số điểm hạn chế cần được khắc phục. Chẳng hạn, nguồn hỗ trợ thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi cần hỗ trợ của các cấp Hội. Mức hỗ trợ chưa theo kịp quy mô phát triển của đội ngũ hội viên, nhà báo. Kinh phí giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt vào thời điểm cả nước có hơn 12.000 hội viên nhà báo, đến 2020 số nhà báo đã tăng 2,2 lần.

Một hạn chế khác, mức hỗ trợ kinh phí bình quân cho một tác phẩm rất thấp, việc xét duyệt lại phải chia đều cho các đơn vị nên bình quân mỗi tác phẩm báo chí chất lượng cao được hỗ trợ 1,2 triệu đồng. Mức hỗ trợ thấp dẫn đến ít có tác dụng động viên.

Một số ý kiến tại Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao cũng đưa ra hướng giải quyết các tồn đọng. Đó là việc cân đối hỗ trợ, nhằm có mức cao cho một số tác phẩm nổi trội, nhằm phản ánh sát hơn trình độ chuyên môn, công sức của tác giả trong đầu tư sáng tạo tác phẩm. Các cấp hội cũng cần lên kế hoạch cụ thể, phối hợp đặt hàng với cơ quan báo chí về các vấn đề chính trị, thời sự lớn trong năm, từ đó đạt được nhiều tác phẩm tốt phục vụ công tác tuyên truyền để hỗ trợ kinh phí.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU