Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2017 tại xã Tân Hưng, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tại ngày hội (sáng 14.11), Chủ tịch nước chỉ rõ, đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Để phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, xã đã đề ra, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Bắc Giang nói chung, xã Tân Hưng nói riêng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Cùng đó là việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU