dạy học online

Trường Song ngữ Horizon dạy học online cho học sinh

Trường Song ngữ Horizon dạy học online cho học sinh

2
Khi nhận được thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc cho học sinh nghỉ học 2 tuần vì dịch Corona, trường Horizon đã tuân theo. Tuy nhiên, để không gián đoạn việc học, Trường Horizon đã chuyển sang dạy học online.
Một học sinh đang học online  /// Thu Thủy

Dạy học online và những hiểu lầm tai hại

1
E-Learning (giáo dục trực tuyến, hay dạy học online) có những giá trị, vẻ đẹp rất riêng, nhưng cũng đang có những hiểu lầm tai hại, nhất là trong thời điểm dịch virus corona mà hình thức giảng dạy, học tập này được nói đến rất nhiều.