Đầu tư gần 120 tỉ đồng cho đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết sẽ đầu tư kinh phí 120 tỉ đồng, để trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp... cho học sinh, sinh viên.

Lễ ký kết giữa Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp ký kết hợp tác và doanh nghiệp để hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp /// Ảnh Nhật Nam
Lễ ký kết giữa Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp ký kết hợp tác và doanh nghiệp để hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Ảnh Nhật Nam

Sáng nay, 22.7, tại Hà Nội, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, để triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” với tổng kinh phí 120 tỉ đồng.

Ban tổ chức cho biết, Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đề án cũng nhằm nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm và giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tới các nhà đầu tư; tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Đầu tư gần 120 tỉ đồng cho đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp - ảnh 1

Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp cam kết đầu tư gần 120 tỉ để hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Ảnh Nhật Nam

Theo Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, hiện trong số người học tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khả năng chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp chiếm tỷ lệ chưa cao, chưa tương xứng với những cơ hội tự tạo việc làm, khởi nghiệp trong thời kỳ phát triển mới của nền kinh tế, xã hội đất nước.

Mặt khác, trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học, công nghệ không ngừng thay đổi, phát triển, thúc đẩy khoa học quản lý phải thay đổi. Nhiều công nghệ mới xuất hiện và cũng nhiều công nghệ cũ bị lạc hậu trong thời gian ngắn…

Trong khi đó, số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp còn ít, cần thiết phải có một chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp.

Để đạt được hiệu quả đề án, Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp dự kiến sẽ hỗ trợ khởi nghiệp cho 12 triệu lượt học sinh, sinh viên; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Đề án cũng sẽ triển khai Ngày hội khởi nghiệp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hàng năm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tổng kinh phí dự kiến cho đề án lên đến gần 120 tỉ đồng, trong đó nguồn kinh phí xã hội hoá gần 50%. 

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU