đầu tư FDI

Thu hút mới hơn 45 triệu USD đầu tư vào Quảng Nam

Thu hút mới hơn 45 triệu USD đầu tư vào Quảng Nam

0
Ngày 21.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trong năm 2012, tỉnh đã thu hút 9 dự án đầu tư FDI mới với số vốn đầu tư gần 23 triệu USD, 4 dự án tăng vốn đầu tư hơn 22,5 triệu USD, nâng tổng số vốn thu hút mới trong năm hơn 45 triệu USD.