đấu thầu thuốc

Nguyên giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và nhiều thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam

Nguyên giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và nhiều thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam

0
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc gói thầu thuốc năm 2014-2015, nguyên giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và nhiều thuộc cấp đã thông đồng phê duyệt trúng thầu các mặt hàng thuốc sai tiêu chuẩn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.