Dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của ngành ngoại giao

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chiều 18.12, sau 5 ngày làm việc chính thức, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề “Ngoại giao VN tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã bế mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá hội nghị đã thành công tốt đẹp, đánh một dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của ngành ngoại giao.

Dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của ngành ngoại giao - ảnh 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

đậu tiến đạt

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động, trong đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại của ngành ngoại giao không chỉ cho 2 - 3 năm tới, mà cả tầm nhìn đến năm 2025 và 2030, gắn với Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2030 của đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định ngành ngoại giao sẽ bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII đã đề ra, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 để triển khai đồng bộ, hiệu quả tất cả trụ cột, binh chủng ngoại giao. Trong đó, ngoại giao phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động đối ngoại, đồng thời phấn đấu đưa đối ngoại và ngoại giao trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị ngành ngoại giao phát huy truyền thống vẻ vang, thành tựu đối ngoại, giữ vững bản lĩnh, quyết tâm khắc phục khó khăn, khuyến khích và đẩy mạnh tư duy đổi mới, sáng tạo, tìm cách làm mới, hướng đi mới có hiệu quả cao hơn.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 diễn ra trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và đặc biệt là ngay sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hội nghị đã quán triệt sâu sắc về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, về đường lối, phương hướng, phương châm, các biện pháp đối ngoại mà Đại hội XIII đã đề ra và kết luận chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU