dầu mỏ

Việc nhóm G20 nhất trí tham gia giải cứu giá dầu là điều mới mẻ /// Reuters

G20 tìm lại vai trò

0
Lần đầu tiên G20 đồng hành với OPEC, OPEC+ để cùng tác động vào chiều hướng biến động của giá dầu trên thị trường